مقالات آموزشی

دانلود مجموعه کتاب های رشته فیزیک پزشکی

مجموعه کتاب های رشته فیزیک پزشکی شامل 154 کتاب رشته فیزیک پزشکی است که برای دانلود قرار داده شده است. این مجموعه تمامی کتابهای رشته فیزیک پزشکی را شامل می شود. لیست کامل کتاب ها

دانلود کد مونت کارلو ترابرد نور در محیط MCML

مدل مونت کارلو از انتقال نور حالت پایدار در بافت های چند لایه (MCML) در استاندارد ANSI C کدگذاری شده است. بنابراین، این برنامه را می توان بر روی کامپیوترهای مختلف استفاده کرد. تخصیص دینامیک

محاسبه سطح مقطع واکنش در یک ترکیب

سطح مقطع در واقع به صورت احتمال وقوع یک واکنش در واحد سطح در نظر گرفته می‌شود. گاه برای یک ذره چندین نوع سطح مقطع تعریف می‌شود. مثلا در مسائل هسته‌ای برای ذره نوترون احتمال