انتشار: شنبه, 24 تیر 96
قیمت: 8,000 8,000 تومان
بازدید: 475
تعداد نظرات:0
تعداد خرید: 0
لینک کوتاه:
  دسته بندی:    
پیوست ها: 1
[ download ]

مقاله انگلیسی:'Monte Carlo model for mean glandular dose evaluation in spot compression mammography'

تعداد صفحات:31


  هشتگ ها:    

رویدادهای امروز

دسته بندی

English