دسته بندی محصولات

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مدیریت در سوانح طبیعی-سال 1395

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل به همراه پاسخنامه-سال 1395

نام رشته:مدیریت در سوانح طبیعی

تعداد سوال 130

مدت پاسخگویی 165 دقیقه


نظرات کاربران