دسته بندی محصولات

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف-سال 1395

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل به همراه پاسخنامه-سال 1395

نام رشته مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف

تعداد سوال 170

مدت پاسخگویی 180 دقیقه


نظرات کاربران