دسته بندی محصولات
دروس مدرسه
کتاب های علوم دانشگاهی
add_circleعلوم اجتماعی
علوم دینی(حوزوی)
کتاب های مرجع

پایان نامه شرح دستگاه آنالایزر

موضوع پروژه:

پایان نامه شرح دستگاه آنالایزر

مقدمه

 

امــروزه بهران مصرف برق شايد مسئله اي مشكل سـاز براي آينده كشورمـان باشد ، با كاهش و صـرفه جويي در مصـرف برق شايد بتوان نيمي از اين مشكل را حل نمود ، اما با كمي تدبير مي توان كمك بزرگي به آينده و اقتصاد نمود .

 

ساخت دستگاه آنالايزر (VCA005) تنها گامي در بهينه سازي مصرف انرژي  مي باشد ، اين دستگاه با آناليز كامل از مصـرف انرژي نموداري بصورت ماكزيمم و مينيمم مصرف در اختيار كاربر قرار مي دهـد ، بنابراين كارير قادر خواهد بود ايرادات مصرف برق را شناسايي نموده و سعي در رفع اشكالات نمايد . بنابراين از اين طريق خواهيم توانست كمك شاياني در بهتر مصرف نمودن انرژي انجام دهيم .

 

با نصب اين دستگاه در كارنجات و رفع ايرادات احتمالي كه بوسيله آناليز برق شناسايي خواهد شد ميتوان گامي بزرگ در بهينه سازي مصرف برق و اقتصاد كشور برداشت .

اميدوارم با راهنمايي و كمك اساتيد محترم و ساخت دستگاه فوق الذكر توانسته باشم كمكي هر چند كوچك به اقتصاد كشورم كرده باشم .

مزاياي دستگاه آنالايزر VCA005 :

 

1- بعد از تخليه اطلاعات هر 24 ساعت مي توان نمودار مصرف برق را در نرم افزار Exel رسم نمود و آناليز لازم را براي برق مصرفي كارخانه مورد نظر انجام داد .

2- از روي نمودار حتي مي توان از سالم يا خراب بودن دستگاههايي كه آمپر آنها مشخص است مطلع شد .

3- از روي نمودار ميتوان اگر قطعي برق باشد ساعت قطع و وصل شدن برق را بدست آورد .

4- در داخل نرم افزار كامپيوتري اين امكان وجود دارد كه مي توان با دادن تاريخ مورد نظر پول برق مصرفي و كيلو وات مصرفي در آن تاريخ رابراساس دادن تعرفه مصرف برق آن كارخانه به نرم افزار بدست آورد .

 

سخت افزار دستگاه آنالايزر VCA005 :

 

در داخل نرم افزار 2 عدد ميكرو پروسور809C51 وجود دارد كه هر يك به تنهايي كار خاصي را انجام مي دهند .

 ورودي جريان دستگاه از C/T تابلو مي باشد كه در سر راه C/T يك مقاومت 1/0 اهم ، 5 وات مجود دارد كه جريان عبوري از C/T را تبديل ولتاژ ميكند .

C/T :

براي اندازه گيري جريان عبوري از تابلوي برق از اين دستگاه استفاده مي شود كه اين دستگاه در دور شين ورودي كارخانه قرار مي گيرد و بر اساس جريان ورودي از شين يك جريان متناسب با آن در C/T برقرار مي شود .و رابطه آن امكان دارد به صورت زير باشد كه بر اساس جريان كارخانه انتخاب مي شود .


نظرات کاربران