دسته بندی محصولات
دروس مدرسه
کتاب های علوم دانشگاهی
add_circleعلوم اجتماعی
علوم دینی(حوزوی)
کتاب های مرجع

فیزیک بهداشت

مرکز فیزیک بهداشت

حفاظت انسان و محیط زیست در برابر اثرات زیانبار مواد پرتوزا و دستگاههای پرتوساز, از طریق وضع قوانین و مقرارات مربوطه و همچنین کنترل و نظارت بر رعایت آنها, علم فیزیک بهداشت نامیده میشود. حفاظت در برابر اشعه در واقع حرفهای است که انسان, محیط زیست و نسلهای آینده را در برابر اثرات بیولوژیکی پرتوها بر اساس اصول علمی تدوین شده در دانش فیزیک بهداشت بر عهده دارد.


نظرات کاربران