درس اول: معرفی گیت

در این جلسه که به مدت یک ساعت می باشد مطالب زیر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. 

سرفصل مطالب درس اول

معرفی فریم ورک
مقایسه گیت با جینت از دیدگاه قابلیت
مقایسه گیت با جینت از دیدگاه کد نویسی
معماری گیت
روش های نصب فریم ورک گیت
ارزیابی روش های نصب مختلف نصب گیت
آشنایی با ماکرو نویسی
مفهوم مسیر دهی در فریم ورک گیت
دانلود نرم افزار گیت
مشخصات یک سیستم لازم جهت نصب گیت

تمرین های درس اول

1) آیا استفاده از گیت نسب به جینت برتری دارد یا خیر؟
2) در یک پاراگراف کد گیت را توصیف کنید؟
3) شخصی ادعا دارد که فریم ورک گیت برای محاسبات پزشکی هسته ای هست؟ ادعای او را رد یا تایید می کنید؟ چرا؟
4) چه عواملی باعث شد فرم ورک گیت راه اندازی شود؟

 

 


نظرات کاربران