دریافت پستی مجموعه کد مونت کارلو MCNP

کد مونت کارلو MCNP به صورت یک پکیج آماده ارسال گردیده است. این پکیج شامل نسخه های زیر است.

1) MCNP4C

2) MCNP5

3) MCNPX2.6

4)Reflection

5)MCNP Visual Ediitor

6) نرم افزار های لازم برای اجرای موازی برنامه MCNP

7)MCNPX6

8) gridconv

پس از خرید از طریق فروشگاه بسته کامل به آدرس خریدار ارسال می گردد.

 

نکته خیلی مهم:

هزینه این مجموعه فقط و فقط هزینه رایت و ارسال پستی مجموعه  است و هیچ هزینه ای به عنوان قیمت کد  لحاظ نشده است.

 

 


نظرات کاربران