مجموعه فیلم آموزش EGSnrc

مجموعه فیلم نرم افزار beamnrc

brmnrc یکی از ابزار های مونت کارلو برای مدل سازی شتابدهنده  های مختلف است که ماژول مختلفی دارد و هر ماژول عملیات خاصی را انجام می دهد


نظرات کاربران