تعداد مشاهده: 429

فھرست کتاب: Chapter1: Introduction Chapter2: A Brief Historical Survey Chapter3: Compton Scattering from the Proton Chapter4: Experiments on the Proton Chapter5: Quasi-Free Compton Scattering Chapter6: Polarizabilities of the Nucleon Chapter7: Summary and Outlook


بیشتر بخوانید

تعداد مشاهده: 408

فھرست کتاب: Chapter1: Introduction Chapter2: Medical Health Physics Chapter3: University Health Physics Chapter4: Fuel Cycle Health Physics Chapter5: Power Reactor Health Physics Chapter6: Environmental Health Physics Chapter7: Accelerator Health Physics Chapter8: Nonionizing Radiation Health Physics


بیشتر بخوانید

تعداد مشاهده: 397

فھرست کتاب: Chapter1: NTRODUCTION Chapter2: GENERAL AND PREPARATORY RESULTS Chapter3: MULTIPLICATION AND DIFFERENCE SPACES ON/R n Chapter4: APPLICATIONS TO DIFFERENTIAL AND SINGULAR INTEGRAL OPERATORS Chapter5: RESULTS FOR LV SPACES ON GENERAL GROUPS  


بیشتر بخوانید

دسته بندی: رشته های دانشگاهی  
تعداد مشاهده: 486

فھرست کتاب: Chapter1: Introduction Chapter2: Fission and Fusion Energy Chapter3: Fusion Power Production Chapter4: Colliders and Charged Particle Accelerators Chapter5: Light Sources Chapter6: Manned Planetary Missions Chapter7: Deep Space Missions


بیشتر بخوانید

تعداد مشاهده: 422

فھرست کتاب: Chapter1: Introduction Chapter2: Spin Dynamics Chapter3: First-Order Spin Motion Chapter4: Higher-Order Spin Motion Chapter5: Polarized Beams in Other Very-High-Energy Proton Accelerators


بیشتر بخوانید

تعداد مشاهده: 486

فھرست کتاب: Chapter1: The Medical Electron Accelerator Chapter2: Radiotherapy Modalities Chapter3: Microwave Principles for Linacs Chapter4: Microwave Accelerator Structures Chapter5: Microwave Power Sources and Systems Chapter6: Pulse Modulators and Auxiliary Systems Chapter7: Beam Optics of


بیشتر بخوانید

تعداد مشاهده: 438

فھرست کتاب: Chapter1: Photon interactions with atoms Chapter2: Electon collisions with atoms Chapter3: Electron collisions with atomic ions Chapter4: Cross sections for photoabsorption, photoionization, and neutral dissociation of molecules Chapter5: Cross sections for ion production


بیشتر بخوانید

تعداد مشاهده: 589

فھرست کتاب: Chapter1: Introduction Chapter2: Electron Linear Accelerators Chapter3: Proton Linear Accelerators Chapter4: Heavy Ion Linear Accelerators Chapter5: Superconducting Linear Accelerators


بیشتر بخوانید

تعداد مشاهده: 92

فھرست کتاب: Chapter1: Review of Nuclear Physics Chapter2: Interaction of Neutrons with Matter Chapter3: Nuclear Fission Chapter4: MuLtiregion Reactors-The Group Diffusion Method Chapter5: Heterogeneous Reactors Chapter6: Resctor Kinetics Chapter7: Changes in Reactivity Chapter8: Control Rods


بیشتر بخوانید

تعداد مشاهده: 434

فھرست کتاب: Chapter1: IONIZING RADIATION Chapter2: QUANTITIES FOR DESCRIBING THE INTERACTION OF IONIZING RADIATION WITH MATTER Chapter3: EXPONENTIAL ATTENUATION Chapter4: CHARGED-PARTICLE AND RADIATION EQUILIBRIA Chapter5: ABSORBED DOSE IN RADIOACTIVE MEDIA Chapter6: RADIOACTIVE DECAY Chapter7: GAMMA-


بیشتر بخوانید

میخوای کد نویسی را حرفه ای یاد بگیری ؟ کلیک کن!

  جستجو

تلفن تماس

برای مشاوره- درخواست کارگاه و ... با شماره 09372846654 تماس بگیرید

  پنل کاربری

ورود عضویت

سیستم مدیریت درمان پرتویار

یک سیستم قوی و جامع برای مدیریت فرآیند های درمان در

  • مدیریت بیماران
  • مدیریت کاربران و پرسنل
  • سیستم گزارش گیری
  • ایجاد صورتحساب بیماران
بیشتر بخوانید

  دسته بندی


سیستم مدیریت پروژه پرتویار

یک سیستم قوی برای مدیریت کارها و برنامه های شخصی و سازمانی

دارای قابلیت تعریف پروژه، کار، مدیریت اشخاص، مدیریت درآمد ها

بیشتر بخوانید