دانلود نرم افزار Isotope Browser

image

دانلود نرم افزار Isotope Browser

این نرم افزار تحت آندروید اطلاعات بیش از 4000 هسته و ایزومر های آنها دارد. نمودار هسته ها با قابلیت بزرگنمایی و همچنین جدول تناوبی از بخش های دیگر نرم افزار است.
اعمال شرط  نیمه عم، نوع واپاشی و نوع تابش و انرژی میتواند روی جستجوها اعمال شود.  در نتایج جستجو  لینک هایی وجود دارد که به اطلاعات بیشتر لینک شده است.
 اطلاعاتی که در این جداول آورده شده است از آخرین منابع انتخاب شده است.