دانلود نمونه برنامه mcnp

image

دانلود نمونه برنامه mcnp

تعدادی برنامه نوشته شده با کد مونت کارلو MCNP برای دانلود قرار داده شده است. هر برنامه شامل ورودی و خروجی است.

لیست برنامه ها عبارتند از

1) محاسبه π با استفاده از کد MCNP

2) محاسبه شار با استفاده از تالی ها

3) محاسبه HVL و TVL

4) محاسبه شار نوترون

5) تعریف چشمه با مشخصات خاص

6)محاسبه جرم بحرانی

7) بدست آوردن طیف گاما

 

قیمت: 120,000 120,000 تومان اضافه به سبد