منظر سازی

image

فصل اول:کیفیت عناصر

فصل دوم:کیفیت بین عناصر

فصل سوم:کیفیت رابطه بین عناصر خاص با دیگر عناصر

 

رسول شامحمدی
مدیر آکادمی پرتویار
پیوست ها: 1
16,000

اطلاعات

  • دانشجویان : 0
  • جلسات: 1
  • بازدید : 975
  • زبان: فارسی
  • کد دوره : 1264
اضافه به سبد