کتابی بی نظیر در زمینه

image

کتابی بی نظیر در زمینه
"ریاضیات بازسازی تصاویر پزشکی"

Medical image reconstruction.
By Professor Zheng

رسول شامحمدی

مدیر آکادمی پرتویار


پیوست ها: 1
80,000 تومان

جزییات دوره

  • دانشجویان : 1
  • جلسات: 1
  • بازدید : 1215
  • زبان آموزش: flag فارسی
  • کد دوره : 2578
اضافه به سبد