دوره آموزش آنلاین MCNP - تابستان 97

  • صفحه اول
  • دوره آموزش آنلاین MCNP - تابستان 97
image

دوره آموزش آنلاین MCNP - تابستان 97

این دوره که به صورت آنلاین برگزار می شود  به این صورت که فیلم های آموزشی دوره به صورت درس به درس در اختیار کاربران قرار میگیرد و بعد از آن رفع اشکال می شود.

دانشجویان می بایست در هر درس تمرین های درس را انجام داده و تحویل دهند