دانلود برنامه مطلب حل معادله دوبعدی گرما به روش دیفرانسیل محدود

  • صفحه اول
  • دانلود برنامه مطلب حل معادله دوبعدی گرما به روش دیفرانسیل محدود
image

دانلود برنامه مطلب حل معادله دوبعدی گرما به روش دیفرانسیل محدود

این کد برای حل معادله حرارت 2 بعدی از طرح اختلاف محدود استفاده می کند. وصله گرم شده در مرکز دامنه محاسبات با مقدار دلخواه 1000 شرط اولیه است. دیواره پایین در 100 واحد دلخواه شروع می شود و شرط مرزی است. همانطور که الگوریتم در زمان حرکت می کند ، انتشار گرما با استفاده از یک تابع فیلم در هر مرحله از 50 بار نشان داده می شود. کد همچنین نشان می دهد ، اگر راه حل در تعداد تکرارهای از پیش تعیین شده به حالت ثابت برسد. همه واحدها خودسر هستند.

قیمت: 135,000 135,000 تومان اضافه به سبد