دسته بندی: هوش مصنوعی  
بازدید: 762

الگوریتم های استخراج ویژگی برای بدست آوردن ویژگی از تصویر یا صورت یا فریم یک فیلم مورد استفاده قرار میگیرند و نتایج آن در الگوریتم های شبکه عصبی برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار میبازدید: 530

  کتابخانه نرم افزاری FMRIB که به اختصار FSL نامیده می شود، یک کتابخانه نرم افزاری است که شامل تجزیه و تحلیل تصویر و ابزارهای آماری برای داده های تصویربرداری مغزی MRI عملکردی، ساختاری ودسته بندی: هوش مصنوعی  
بازدید: 481

نرم افزار freesurfer  یک نرم افزار متن باز برای آنالیز تصاویر mri مغز است.این نرم افزار در محیط لینوکس و مک قابل ران و استفاده است.  Table of Contents معرفی freesurfer دانلود freesurfer  نصب دردسته بندی: هوش مصنوعی  
بازدید: 639

 معرفی کمیت های موجود در شبکه عصبی Table of Contents 1) نورون 2) طبقه بندی 3) خوشه بندی 4) رقمی سازی برداری 5) حافظه انجمی 1) نورون 2) طبقه بندی طبقه بندی یا classification بهرویدادهای امروز

دسته بندی