مقالات آموزشی

واحد ها در جینت4

واحدهای پایه در Geant4 ‌تعریف شده است و باقی واحدها از آن استخراج خواهد شد: nanosecond (ns) millimetre (mm)  megaelectronvolt (MeV)  unit charge (eplus)  kelvin  candela  radian  steradian همچنین با کمک این دو کلاس می توانید

لیست مثال های موجود در geant4

در این پست از وب سایت پرتویار و در ادمه سری های آموزش تولکیت geant4 لیست مثال هایی که به صورت پیشفرض در تولکیت geant4 است برای شما عزیزان شرح  میدهیم.در Geant4 سه مدل مثال

راهنمای گام به گام شبیه سازی سر شتابدهنده الکتا

آموزش  شبیه سازی سر شتابدهنده الکتا در محیط مونت کارلو MCNP و FLuka و .... فهرست مطالب 1) ابزاری های لازم 2) نقطه شروع شبیه سازی 3) شبیه سازی هدف 4) شبیه سازی کولیماتور اولیه

1 2 3 4