بازدید: 1115

در این مقاله می خواهیم به بررسی ابزارهای لازم برای شروع برنامه نویسی پایتون بپردازیم. برای شروع کار برنامه نویسی پایتون باید ابتدا ابزار های لازم را فراهم کنید. فهرست مطالب 1) مفسر پایتون  1-1)دسته بندی: برنامه نویسی  
بازدید: 3616

مقدمه در این مقاله نحوه دانلود فایل با استفاده از برنامه نویسی سی شارپ  را توضیح میدهیم. توضیح: هنگام کار با فایلها در #C ، یکی از موارد کار با فایل ها و دانلود فایلدسته بندی: برنامه نویسی  
بازدید: 1025

در این پروژه هدف این است که سیستم شناسایی مواد مختلف در کد مونت کارلو mcnp طراحی شود و با بهینه کردن این سیستم بتوان مواد مختلف را هنگام عبور از گیت های شناسایی (رویدادهای امروز

دسته بندی