دسته بندی: راهنمای کاربر  
بازدید: 1514

در این راهنما نحوه استفاده از آموزش های پرتویار به همراه تخفیف دانشجویی توضیح داده شده است. در صورتی که دانش جو هستید توصیه می شود حتما این مطالب را به صورت کامل مطالعه فرمایید.دسته بندی: راهنمای کاربر  
بازدید: 933

مشاوره و پشتیبانی در زمینه برنامه نویسی مونت کارلو  Table of Contents مشاوره چیست؟ چطور وقت مشاوره بگیریم در چه مواردی میتوانیم مشاوره استفاده کنیم؟ مشاوره چیست؟ چطور وقت مشاوره بگیریم؟ در چه مواردی میتوانیمدسته بندی: راهنمای کاربر  
بازدید: 1629

آکادمی پرتویار با هدف آموزش تخصصی کد های هسته ای و نرم افزار های کاربردی ایجاد شده است. هر چند به علت تامین هزینه های خود، این آکادمی مجبور است بیشتر خدمات خود را دردسته بندی: راهنمای کاربر  
بازدید: 1844

خرید از وب سایت آکادمی پرتویار روندی ساده و آسان دارد اما با این وجود ممکن است کاربر هنگام استفاده از آن با سوالاتی روبه رو شود که در اینجا سعی شده است که بهدسته بندی: راهنمای کاربر  
بازدید: 1119

سفارش  پروژه های محاسبات مونت کارلو و برنامه نویسی از طریق آکادمی پرتویار، نیازمند داشتن اطلاعات لازم در خصوص روند ثبت و پیگیری پروژه است. در این مقاله راهنمای کامل ثبت سفارش و پیگیری پروژهرویدادهای امروز

دسته بندی