دسته بندی: کد njoy  
بازدید: 622

  NJOY یک سیستم پردازش داده های هسته ای است که میتواند با انجام عملیات های مختلفی روی سطح مقاطع، اثرات مختلفی مثل اثر تغییر دما و رزونانس روی سطح مقاطع را اعمال کند. ایندسته بندی: کد njoy  
بازدید: 487

در این آموزش نحوه استفاده از ماژول moder توضیح داده می شود.  ﺍﻳﻦ ﮐﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎﯼ ENDF ، PENDF  ﻭ GENDF ﺍﺯ ﻣﺪ باینری NJOY ﺑﻪ ﻣﺪﻫﺎﯼﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ENDF ، PENDF  ﻭ GENDF ﺍﺯدسته بندی: کد مونت کارلو mcnp   کد njoy  
بازدید: 469

آموزش تولید سطح مقطع ها از njoy برای mcnp در این مجموعه فایل های زیر برای دانلود قرار داده شده است. 1) کد NJOY 2) برنامه های نوشته شده njoy 3) برنامه mcnp که ازدسته بندی: کد njoy  
بازدید: 1294

سیستم پردازش داده های هسته ای Njoy، کدی حاوی ماژول های مختلف است که داده های بفرمت ENDF را خوانده و پس از پردازش، آنها را بصورت کتابخانه های قابل استفاده در کدهای هسته ایرویدادهای امروز

دسته بندی