مقالات آموزشی

دانلود ابزار مونت کارلو topas

topas یک کد مونت کارلو است که براساس Geant4 کار می کند و روی لینوکس نصب می شود. در این صفحه فایل دانلود و راهنمای نصب آن قرار داده شده است. استفاده از topas برای

راهنمای گام به گام شبیه سازی سر شتابدهنده الکتا

آموزش  شبیه سازی سر شتابدهنده الکتا در محیط مونت کارلو MCNP و FLuka و .... فهرست مطالب 1) ابزاری های لازم 2) نقطه شروع شبیه سازی 3) شبیه سازی هدف 4) شبیه سازی کولیماتور اولیه