دسته بندی: کد مونت کارلو topas  
بازدید: 821

topas یک کد مونت کارلو است که براساس Geant4 کار می کند و روی لینوکس نصب می شود. در این صفحه فایل دانلود و راهنمای نصب آن قرار داده شده است. استفاده از topas برایآموزش  شبیه سازی سر شتابدهنده الکتا در محیط مونت کارلو MCNP و FLuka و .... فهرست مطالب 1) ابزاری های لازم 2) نقطه شروع شبیه سازی 3) شبیه سازی هدف 4) شبیه سازی کولیماتور اولیهرویدادهای امروز

دسته بندی