مقالات آموزشی

آموزش نصب فلوکا روی اوبونتو + دانلود فایلها و نسخه آماده

اگر افتخار داده باشید و درس های پیشین را مطالعه کرده باشید در این درس از مجموعه آموزش های فلوکا از وب سایت پرتویار شما را به آموزش نحوه نصب نرم افزار های فلوکا در

آموزش فلوکا-درس 5-آموزش یک مثال ساده

مقدمه در درس پنجم از مجموعه آموزش کد مونت کارلو فلوکا به بیان یک مساله ساده در مورد کد هسته ای MCNP میپردازیم.یک مثال ساده را در نظر میگیریم و نحوه نوشتن آن را بررسی

آموزش فلوکا-درس 6-آموزش یک مثال ساده2

مقدمه. در ادامه درس قبلی آموزش یک مثال ساده در کد هسته فلوکا از وب سایت پرتویار، در این درس میخواهیم موراد بیشتری را برای تعریف یک برنامه ساده در کد فلوکا مورد بحث و بررسی

آموزش فلوکا-درس 7-کارت عنوان در فلوکا

در این درس آموزش کارت عنوان در فلوکا توضیح داده می شود.کارت عنوان در ابتدای برنامه ظاهر می شود. نحوه نوشتن کارت عنوان به صورت زیر است. TITLE a program that ..... کارت عنوان در

آموزش فلوکا-درس 8-آموزش کارت BEAM

چندین ویژگی پرتو  شامل  نوع ذره ، انرژی ، واگرایی و مشخصات را تعریف می کند. جزییات این کارت ها در ادامه آمده است. این کارت 6 ورودی را می پذیرد. ورودی ها به صورت زیر

آموزش فلوکا-درس 9-آموزش beampos

آموزش فلوکا-درس نهم-آموزش beampos

آموزش فلوکا-درس 10-کارت چشمه

آموزش فلوکا-درس دهم-کارت چشمه

آموزش فلوکا-درس 11-تعریف هندسه

در درس یازدهم از سری آموزش کد هسته ای فلوکا از وب سایت پرتویار به بیان و بحث و بررسی در باره نحوه تعریف هندسه در کد هسته ای فلوکا می پرازیم. Table of Contents

دانلود مجموعه فایل آموزش کد مونت کارلو فلوکا

کد فلوکا یکی از کد های هسته ای چند منظوره است که توانایی ترابرد ذرات در تمامی رنج های انرژی را دارد بعلاوه هم تراز با کد های هسته ای مانند Geant4 و MCNPX ,

1 2 3