مقالات آموزشی

الگوریتم‌های فراابتکاری چیست

الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی نوعی از الگوریتم‌های تصادفی هستند که برای یافتن پاسخ بهینه به کار می‌روند. در این مقاله از وب سایت پرتویار میخواهیم مروری کامل بر الگوریتم های مختلف فراابتکاری داشته