دسته بندی: یادگیری ماشین  
بازدید: 645

یادگیری ماشین یکی از زیر مجموعه های هوش مصنوعی است که تلاش میکند سیستمی را بسازد که قابلیت یادگیری مشابه با انسان داشته باشد. در این سیستم ها از الگوریتم هایی استفاده می شود همزمانرویدادهای امروز

دسته بندی