راهنمای گام به گام شبیه سازی سر شتابدهنده الکتا

  • صفحه اول
  • راهنمای گام به گام شبیه سازی سر شتابدهنده الکتا
image

راهنمای گام به گام شبیه سازی سر شتابدهنده الکتا

آموزش  شبیه سازی سر شتابدهنده الکتا در محیط مونت کارلو MCNP و FLuka و ....

1) ابزاری های لازم

شبیه سازی هد دستگاه های مورد استفاده در رادیوتراپی نیازمند داشتن اطلاعات دستگاه است. برای شروع شبیه سازی هر مدل از دستگاه ها باید اطلاعاتی در مورد اندازه های درونی دستگاه داشت. 

معمولا در مورد هر دستگاه یک فایل با عنوانی شبیه به راهنمای شبیه سازی مونت کارلو یا عنوان های مشابه موجود است که باید آن را پیدا کرد.

2) نقطه شروع شبیه سازی

برای شروع شبیه سازی هر دستگاه باید یک نقطه را به عنوان نقطه مرجع مد نظر قرار داد. نقطه مرجع به صورت دلخواه انتخاب می شود اما پیشنهاد می شود که نقطه مرجع محل چشمه در نظر گرفته شود و جهت تابش به صورت Z- لحاظ شود.

 این الگو به جهت اینکه همخوانی بیشتری با واقعیت دستگاه دارد، به درک بهتری از کد کمک می کند

3) شبیه سازی هدف

 هدف یا تارگت یک استوانه سربی یا مواد دیگر است که در مدالیته فوتونی ، با برخورد الکترون ها با آن فوتون تولید می شود. در صورتی که در شبیه سازی در مدالیته فوتونی انجام می شود باید یک استوانه کوچک به عنوان هدف تعریف شود. 

در موارد درون استوانه کوچک  یک لایه دیکر نیز قرار دارد که باید مد نظر در شبیه سازی قرار گیرد.

4) شبیه سازی کولیماتور اولیه

5) شبیه سازی کولیماتور ثانویه

6)شبیه  سازی فیلتر هموار کننده

7) شبیه سازی اتاقک یونش

8) شبیه سازی کولیماتور ثانویه

9) شبیه سازی MLC

10) شبیه سازی فانتوم

11) اعتبار سنجی