آموزش استخراج اطلاعات با score در یک برنامه Geant4

  • صفحه اول
  • آموزش استخراج اطلاعات با score در یک برنامه Geant4
image

آموزش استخراج اطلاعات با score در یک برنامه Geant4

 در این آموزش از تولکیت مونت کارلو Geant4 به آموزش نحوه استفاده از توابع ذخیره کنند Score در Geant4 می‌پردازیم.

Geant4 چیست؟

ابزار جینت 4 (Geant4 tool kit) یک ابزار محاسباتی مبتنی بر اصول محاسباتی مونت کارلو است. براساس این  اصول با انجام مدل‌سازی یک فرآیند و با استفاده از اصول مبتنی بر علم آمار می‌توان نتیجه یک مسأله را تخمین زد. Geant4 با استفاده از زبان برنامه‌نویسی C++ به شبیه‌سازی فرآیندهای مبتنی بر توابرد ذرات در محیط می‌پردازد.

توابع Score چیست؟

یکی از مهمترین اصول هنگام شبیه‌سازی در ابزار Geant4، ذخیره پارامترهای خروجی مورد نظر است. انجام این وظیفه بر عهده توابع Score است.

توابع Score چه پارامترهایی را ذخیره می‌کند؟ توابع Score می‌توانند پارامترهای مختلفی را ذخیره کنند. لیست همه این پارامترها در ادامه آورده شده است.

EnergyDeposit: انرژی ذخیره شده   

CellCharge: بار درون سلول

CellFlux: شار درونن سلول   

PassageCellFlux: شار عبوری از سلول

DoseDeposit: مقدار دوز ذخیره شده در هر سلول     nof step: تعداد گام‌ها

Tracklength: طول مسیر                

PassageCellCurrent: جریان عبوری از سلول

PassageTrackLengh: طول مسیر عبوری از سلول

FlatsurfaceCurrent: جریان سطحی   

flatSurfaceFlux: شار سطحی

nOfCollision: تعداد برخوردها

Population: جمعیت

nOfTrack: تعداد ذرت          

nOfTerminated Track: تعداد ذرات تمام شده

Score چگونه کار می‌کند؟

Score ابتدا یک شبکه‌بندی را ایجاد می‌کند. این شبکه‌بندی با استفاده از دستور mesh انجام می‌شود. سپس پارامتر مورد نظر را روی شبکه‌بندی ذخیره می‌کند. سایر تنظیمات مثل نوع ذرات، محدوده انرژی و ... به صورت کارت‌هایی جداگانه استفاده می‌شود.

Score چگونه فعال می‌‌شود؟

تمامی توابع Score    برای استفاده باید کلاس مربوط یعنی کلاس G4 Scoring Manager در برنامه صدا زده شود. main صورت می‌گیرد.

چگونه بیش از یک Score داشته باشیم؟

 در صورتی که می‌خواهیم بیش از یک Score داشته باشیم باید بعد از تعریف کردن هر Score آن را با دستور /Score/close ببندیم.

 

 

قیمت: 100,000 100,000 تومان اضافه به سبد