دانلود کتاب فیزیک بهداشت هرمان سمبر فارسی

  • صفحه اول
  • دانلود کتاب فیزیک بهداشت هرمان سمبر فارسی
image

کتاب فیزیک بهداشت هرمان سمبر ترجمه فارسی در این پست قرار داده شده است. این کتاب یکی کتابهای اصلی در زمینه آموزش فیزیک بهداشت است که توسط هرمان سمبر نگارش شده فارسی کتاب فیزیک بهداشت قرار داده شده است.

توضیحات  کتاب فیزیک بهداشت

نویسنده : محمدابراهیم ابوکاظمی,علیرضا بینش,هوشنگ سپهری,هرمان سمبر,جهانشاه میرزابیگی

 سرفصل ها  کتاب فیزیک بهداشت

فصل 3: ساختار اتم و هسته

فصل 4: پرتوزایی

فصل 5: برهم کنش پرتوها با ماده

فصل 6: دزسنجی تابش

فصل 7: اثرات زیست شناختی تابش

فصل 8: راهنمای حفاظت در برابر تابش

فصل 9: سنجش افزارهای فیزیک بهداشت

فصل 10: حفاظت در برابر تابش خارجی

 حل تمرین کتاب فیزیک بهداشت هرمان سمبر 

جواب حل تمرین های کتاب های فیزیک بهداشت هرمان سمبر نسخه فارسی در لینک زیر دانلود کنید 

اپلیکیشن-حل تمرین فیزیک بهداشت هرمان سمبر

 

 

رسول شامحمدی

مدیر آکادمی پرتویار


پیوست ها: 2
100,000 تومان