نحوه مشاهده اطلاعات حجم سگمنت شده در ITK

  • صفحه اول
  • نحوه مشاهده اطلاعات حجم سگمنت شده در ITK
image

نحوه مشاهده اطلاعات حجم سگمنت شده در ITK

نحوه مشاهده اطلاعات حجم سگمنت شده در ITK  در این مطلب توضیح داده شده است.

ابتدا تصویر را مطابق با چیزی که مورد نظر هست قسمت بندی کنید و سپس برای مشاهده حجم ناحیه های تقسیم بندی شده به مسیر زیر بروید.

در این جدول مقدار حجم هر قسمت و میزان وکسل های سگمنت شده نشان داده شده است. می توان با استفاده از گزینه export این اطلاعات را استخراج کرد.