مثال ساده از شبیه سازی چشمه های بحرانیت با mcnp

  • صفحه اول
  • مثال ساده از شبیه سازی چشمه های بحرانیت با mcnp
image

مثال ساده از شبیه سازی چشمه های بحرانیت با mcnp

مثال ساده از شبیه سازی چشمه های بحرانیت با mcnp در این پروژه آورده شده است. در این پروژه  یک استوانه شبیه سازی شده است. این پروژه با استفاده از  ماده پلوتونیم پر شده است. 

سپس در وسط چشمه یک چشمه بحرانیت تعریف شده است.

 

هندسه برنامه شبیه سازی شده در mcnp

هندسه برنامه شبیه سازی شده در mcnp

 

نتیجه ران شدن برنامه 

هندسه برنامه شبیه سازی شده در mcnp و نتیجه ران

 

ویدئو آموزشی از نحوه ران برنامه  با نرم افزار ویژول ادیتور 

[video]http://dl.partoyar.com/post_files/p00028/p00028_ho_to_run.mp4[/video]