شبیه سازی دستگاه CT اسکن در mcnp

image

شبیه سازی دستگاه CT اسکن در mcnp

در این پروژه دستگاه CT اسکن   در کد مونت کارلو MCNP شبیه سازی شده است.  این برنامه در نسخه MCNPX نوشته شده است. 

سی تی اسکن چیست؟

سی تی یا مقطع نگاری کامپیوتری یک دستگاه در تصویر برداری تشخیصی است که از تابش ایکس برای تصویر برداری استفاده می شود. در CT به جهت اینکه دز دریافتی بیمار بالا است، مطالعات زیادی در حوزه دزیمتری با مونت کارلو با آن انجام می شود. 

دستگاه سی تی اسکن

با این برنامه چه کارهایی میشه کرد؟

با برنامه نوشته شده در MCNP میتوان مطالعات دزیمتری را انجام داد.

فیلم راهنمای برنامه

تصاویر برنامه

تصویر در راستای xz

 

تصویر چشمه های CT راستای xy

 

قیمت: 270,000 270,000 تومان اضافه به سبد