آموزش نحوه استفاده از ماژول moder در کد njoy

  • صفحه اول
  • آموزش نحوه استفاده از ماژول moder در کد njoy
image

در این آموزش نحوه استفاده از ماژول moder توضیح داده می شود.

 ﺍﻳﻦ ﮐﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎﯼ ENDF ، PENDF  ﻭ GENDF ﺍﺯ ﻣﺪ باینری NJOY ﺑﻪ ﻣﺪﻫﺎﯼﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ

ENDF ، PENDF  ﻭ GENDF ﺍﺯ ﻣﺪ باینری NJOY ﺑﻪ ﻣﺪﻫﺎﯼﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ BCD ، EBCDIC ،

ASCII ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻮﺍﺭﯼ جدیدﺣﺎﻭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮار ENDF ، PENDF یا GENDF ﺑﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ .  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻱ ازﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺮﻣﺖ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩ ﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ :

moder

20  -21

stop

 

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺭ ﻭﺭﻭﺩﻱ 20 ﻣﻲ باشد ﻧﻮﺍﺭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮادﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ2828 ﻭ 9237 ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻓﺎﻳﻠﻲ بنام tape21   ﺑﻔﺮﻣﺖ ﺑﺎﻳﻨﺮﻱ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .

moder

1  -21

‘Select mode’

20  2828

20  9237

0/

stop  

 

رسول شامحمدی

مدیر آکادمی پرتویار


0 تومان

جزییات دوره

  • دانشجویان : 0
  • جلسات: 0
  • بازدید : 984
  • زبان آموزش: flag فارسی
  • کد دوره : 565
اضافه به سبد

#آموزش mcnp    #آموزش مونت کارلو    #آموزش mcnp pdf    #آموزش کد mcnp    #آموزش کدهای هسته ای