دانلود ویدئو های آموزشی مقدماتی زبان برنامه نویسی Python فارسی

  • صفحه اول
  • دانلود ویدئو های آموزشی مقدماتی زبان برنامه نویسی Python فارسی
image

در این فیلم آموزش ویدئویی نحوه نوشتن برنامه به زبان برنامه نویسی پایتون به صورت کامل توضیح داده شده است.

درباره زبان برنامه نویسی پایتون

پایتون به معنی اژدهاست . شاید انتخاب این اسم برای این زبان برنامه نویسی بی ربط نباشد چراکه یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای صنعتی ویرایش متن محسوب میشود . با کمک پایتون میتوان از کارهای ساده ریاضی تا پیچیده ترین عملیات کنترل متن مانند مرورگر های داینامیک و اتوماسیون را انجام دهید . ویژگی دیگر این زبان برنامه نویسی سادگی آن است که امکان یادگیری برای همگان را فراهم میکند.

لیست جلسات

جلسه ۱ - آموزش مقدماتی Python - Installing Python

جلسه ۲ - آموزش مقدماتی Python - Numbers and Math

جلسه ۳ - آموزش مقدماتی Python - Variables

جلسه ۴ - آموزش مقدماتی Python - Modules and Functions

جلسه ۵ - آموزش مقدماتی Python - How to Save Your Programs

جلسه ۶ - آموزش مقدماتی Python - Strings

جلسه ۷ - آموزش مقدماتی Python - More on Strings

جلسه ۸ - آموزش مقدماتی Python - Raw Input

جلسه ۹ - آموزش مقدماتی Python - Sequences and Lists

جلسه ۱۰ - آموزش مقدماتی Python - Slicing

جلسه ۱۱ - آموزش مقدماتی Python - Editing Sequences

جلسه ۱۲ - آموزش مقدماتی Python - More List Functions

جلسه ۱۳ - آموزش مقدماتی Python - Slicing Lists

جلسه ۱۴ - آموزش مقدماتی Python - Intro to Methods

جلسه ۱۵ - آموزش مقدماتی Python - More Methods

جلسه ۱۶ - آموزش مقدماتی Python - Sort and Tuples

جلسه ۱۷ - آموزش مقدماتی Python - Strings n Stuff

جلسه ۱۸ - آموزش مقدماتی Python - Cool String Methods

جلسه ۱۹ - آموزش مقدماتی Python - Dictionary

جلسه ۲۰ - آموزش مقدماتی Python - If Statement

جلسه ۲۱ - آموزش مقدماتی Python - else and elif

جلسه ۲۲ - آموزش مقدماتی Python - Nesting Statements

جلسه ۲۳ - آموزش مقدماتی Python - Comparison Operators

جلسه ۲۴ - آموزش مقدماتی Python - And and Or

جلسه ۲۵ - آموزش مقدماتی Python - For and While Loops

جلسه ۲۶ - آموزش مقدماتی Python - Infinite Loops and Break

جلسه ۲۷ - آموزش مقدماتی Python - Building Functions

جلسه ۲۸ - آموزش مقدماتی Python - Default Parameters

جلسه ۲۹ - آموزش مقدماتی Python - Multiple Parameters

جلسه ۳۰ - آموزش مقدماتی Python - Parameter Types

جلسه ۳۱ - آموزش مقدماتی Python - Tuples as Parameters

جلسه ۳۲ - آموزش مقدماتی Python - Object Oriented Program

جلسه ۳۳ - آموزش مقدماتی Python - Classes and Self

جلسه ۳۴ - آموزش مقدماتی Python - Subclasses Superclasses

جلسه ۳۵ - آموزش مقدماتی Python - Overwrite Variable on Sub

جلسه ۳۶ - آموزش مقدماتی Python - Multiple Parent Classes

جلسه ۳۷ - آموزش مقدماتی Python - Constructors

جلسه ۳۸ - آموزش مقدماتی Python - Import Modules

جلسه ۳۹ - آموزش مقدماتی Python - reload Modules

جلسه ۴۰ - آموزش مقدماتی Python - Getting Module Info

جلسه ۴۱ - آموزش مقدماتی Python - Working with Files

جلسه ۴۲ - آموزش مقدماتی Python - Reading and Writing

جلسه ۴۳ - آموزش مقدماتی Python - Writing Lines

 

 

 

پیوست ها: 1
0 تومان