دانلود فیلم آموزش ویمز-سایتشن

image

 در این پکیج آموزشش ویمز - سایتشن بیش از 4 ساعت فیلم آموزش ویمز و سایتشن فراهم شده است. در این پکیج علاوه بر آموزش کد های مختلف، دو نمونه مثال و کد ارائه شده است..

سرفصل مطالب

بخش اول  

• آشنایی با کد ویمز

• بررسی فایل های مورد نیاز جهت اجرا

• انواع کارت های ورودی

• بررسی دقیق کارت های مربوط به داده های مقدماتی

بخش دوم  

• بررسی دقیق کارت های مربوط به داده های اصلی

• بررسی دقیق کارت های مربوط به داده های ویرایشی

بخش سوم  

• بررسی فایل ورودی کد ویمز و نحوه ی اجرای آن

• بررسی فایل خروجی

بخش چهارم 

• آشنایی با کد سایتیشن

• بررسی فایل های موردنیاز جهت اجرا

• بررسی دقیق بخش 001 (تنظیمات و کنترل اصلی برای اجرای برنامه)

• بررسی دقیق بخش 003 (تعیین نوع مساله و محاسبات شار نوترون)

• بررسی دقیق بخش 004 (توصیف و اطلاعات مربوط به هندسه و نحوه ی مش بندی)

• بررسی دقیق بخش 005 (تعیین چیدمان نواحی در هندسه موردنظر)

• بررسی دقیق بخش 008 (سطح مقاطع ماکروسکوپیک)

• بررسی دقیق بخش 012 (تعریف ناحیه)

بخش پنجم  

• بررسی فایل ورودی کد سایتیشن و نحوه ی اجرای آن

• بررسی فایل خروجی

 

میلاد فتحی


پیوست ها: 5
540,000 تومان

جزییات دوره

  • دانشجویان : 3
  • جلسات: 5
  • بازدید : 236
  • زبان آموزش: flag فارسی
  • کد دوره : 157
اضافه به سبد

#آموزش کد ویمز    #آموزش ویمز