دسته بندی:
بازدید: 2806

  به عنوان سلاح تاکتیکی ضد تانکهدف بمب‌های نوترونی تاکتیکی در درجه اول کشتن سربازانی است که به وسیله زره محافظت می‌شوند. ادوات زرهی به شدت در مقابل انفجار و گرمای حاصل از سلاح‌های هسته‌ایدسته بندی:
بازدید: 2876

از سام کوهن به عنوان پدر بمب نوترونی نام برده می‌شود. در تابستان ۱۹۵۸ وی شروع به پژوهش درباره سلاح‌های گرماهسته‌ای بزرگ کرد. وی در خلال پژوهش‌هایش ادعا کرد که اگر محفظه اورانیومی یک بمبدسته بندی:
بازدید: 2127

با اندازه گیری هایی که ارنست رادرفورد انجام داده بود، متوجه شد که جرم هسته اتم تقریبا دوبرابر تعداد پروتون‌ها است . بدین ترتیب او پیش بینی کرد که ذره ای دیگر باید در هستهدسته بندی:
بازدید: 2272

نوترون یکی از ذرات هسته‌ای اتم است. نوترون دارای بار الکتریکی خنثی است و به همراه پروتون در داخل هسته اتم اصل جرم اتم را تشکیل می‌دهند.از هیدروژن (۱ پروتون) تا کلسیم (۲۰ پروتون) تعداددسته بندی: کد مونت کارلو mcnp  
بازدید: 2704

هرگاه يك سلول داراي ساختار شبكه‌اي منظم و يكسان باشد، در كد MCNP، اين مفهوم با دستور LAT معين مي‌شود. اگر اين سلول تنها با يك سلول واحد معلوم، پر شود، در خط تعريف سلولدسته بندی: کد مونت کارلو mcnp  
بازدید: 2827

يكي ديگر از دستورهاي تندنويسي در MCNP استفاده از مفهوم سلول واحد در تعريف هندسه مسأله است. با استفاده از اين ساختار ‚ مي‌توان يك سلول را با واحدهاي مشابه پر كرد. براي اينكار سلولدسته بندی: کد مونت کارلو mcnp  
بازدید: 2398

 خطوط تعريف سلولها بعد از خط عنوان شروع مي‌شود. سلول در كد MCNP به معني محيط‌هاي مادي جداگانه مي‌باشد كه با سطوح معيني از هم جدا شده‌اند. ذكر اين نكته ضروري است كه يك سلولدسته بندی: نرم افزار رفلکشن  
بازدید: 3494

مقدمه رفلکشن به مانند یک سرور هست که به کاربر این اجازه را می دهد که هندسه تعریف شده در کد و نمودارهای مربوطه را ببیند. در واقع وقتی برنامه MCNP اجرا می شود، دستوراتدسته بندی: کد مونت کارلو mcnp  
بازدید: 2992

مقدمه در این درس از مجموعه آموزش کد MCNP از وب سایت پرتویار میخواهم در باره انواع خطاهای ممکن در کد MCNP با شما صحبت کنم. مطالب را به این ترتیب خدمتتان بیان میکنم  دسته بندی: کد مونت کارلو mcnp  
بازدید: 2453

  چند تعریف در MCNP 1- هرگاه يك ورودي در يك فرمان تكرار شود مي‌توان از دستور nR بصورت زير براي خلاصه نويسي استفاده كرد. ( دو عبارت مقابل با هم برابرند. 1 2r معادلرویدادهای امروز

دسته بندی