دسته بندی: کد مونت کارلو mcnp  
بازدید: 2554

کمیت ها و گستره انرژی ذرات در MCNP كميات فيزيكي در اين كد با واحدهاي زير بكار مي روند؛ كميت فيزيكي واحد طول cm انرژي MeV دما MeV جرم gr چگالي اتمي #/cm.barn چگالي جرميدسته بندی:
بازدید: 2646

نسخه های مختلف mcnp در زمان های مختلف در این پست آورده شده است • 1963 : کد MS • 1965: کد MCN • 1973: ادغام با کد MCG منجر به -> MCNG • 1977:دسته بندی: برنامه نویسی متلب  
بازدید: 821

ولگشت یا رندوم واک مطالعهٔ رفتار یک مسیر تشکیل شده از گام‌های تصادفی و پی در پی با استفاده از ابزار ریاضیات است. در این سورس کد نوشته شده در مطلب، حرکت رندوم والک در 2رویدادهای امروز

دسته بندی