انتشار: جمعه, 24 دی 0
قیمت: 10,000 10,000 تومان
بازدید: 57
تعداد نظرات:0
تعداد خرید: 0
لینک کوتاه:
  دسته بندی:     کد مونت کارلو mcnp   
پیوست ها: 2
[ دانلود برنامه حاوی خطای bank is full ] [ دانلود برنامه حل شده خطای bank is full ]

روش حل پیام bank is full در کد MCNP در این مقاله توضیح داده می شود.  بانک به حافظه موقتی در محاسبات MCNP گفته می شود که باعث می شود اطلاعات ذرات ثانویه تولید شده درون آن نگه داری شود.

1) Bank در MCNP   چیست؟

وقتی یک ذره ترابرد می شود در مسیر خود ذرات ثانویه دیگری تولید می شود. اطلاعات این ذرات در یک حافظه نگهداری می شود تا هر یک ذرات ثانویه نیز ترابرد شود. به این حافظه موقت Bank گفته می شود. 

هر چه تعداد ذرات ثانویه تولیدی بیشتر باشد، فضای بیشتری برای بانک نیاز است. در صورتی که تعداد ذرات ثانویه زیاد باشد، حفاظه اولیه پر شده و نیاز به حافظه بیشتری است.

 

2) خطای bank is full. bank backup file is being created.  یعنی چه؟

در صورتی که تعداد ذرات ثانویه زیاد باشد فضای bank پر می شود و نیاز به حافظه بیشتری است. لذا این پیام داده می شود.

3) چگونه این پیام را از بین ببریم؟

پیام بالا این خطا نیست و می تواند نادیده گرفته شود. اما این پیام نشان می دهد که تعداد ذرات ثانویه تولید شده زیاد است و این منجر به زمان زیاد محاسبه مورد نظر می شود.

 برای حل این خطا می توان از دستورات کاهش واریانس برای از بین بردن آن استفاده کرد. 

4) نمونه برنامه حل شده

در پیوست دو نمونه برنامه برای دانلود قرار داده شده است. در برنامه شماره اول پیام bank is full. bank backup file is being created  داده شده است.

برنامه دوم همان برنامه اول است که با استفاده از کارت CUT این خطا رفع شده است. 

 


رویدادهای امروز

دسته بندی

English