سیستم اطلاعات آنکولوژی


سیستم اطلاعات آنکولوژی
انتشار: جمعه, 18 مرداد 98
بروزرسانی:دوشنبه, 24 خرداد 0
قیمت: 0 0 تومان
تعداد مشاهده: 869
تعداد نظرات:0
لینک کوتاه:


چکیده

یک سیستمی باید بتواند برنامه درمان بیمار، طراحی درمان، انتقال درمان، خلاصه درمان و نتایج اجتناب ناپذیر آن را مدیریت کند. یک سیستم اطلاعات آنکولوژی(OIS)  می تواند برای مدیریت این داده ها مورد استفاده قرار گیرد. سیستم اطلاعات آنکولوژی (OIS) شامل تبادل اطلاعات بین بخش پرتو درمانی و اقدامات مراقبت های بهداشتی است به طوری که در بخش ذرات درمانی، استفاده بسیاری از سیستم های اطلاعاتی می شود. برای اهداف ایمنی پزشکی، اطلاعات دموگرافیک و داده های درمان بیمار باید از طریق این سیستم به اشتراک گذاشته شود. OIS  باید با دیگر سیستم های اطلاعات بیمارستانی (HIS)، (به عنوان مثال، سوابق پزشکی الکترونیکی) متصل شود. همه سیستم های اطلاعات بیمارستانی (HIS) باید اطلاعات پرتودرمانی را به اشتراک بگذارند. این اطلاعات باید به طور شفاف توسط هر دستگاه منتقل شود. ارزیابی و بهبود کیفیت پرتو درمانی نیازمند به اطلاعات کامل مرحله سرطان و نتایج درمان می باشد. توسعه تسریع و سهولت سیستم های اطلاعات، نیازمند استاندارد سازی است. استاندارد سازی هم چنین باعث تسهیل آماده سازی و کاهش زمان آزمون می شود. برای استاندارد سازی برخی از استانداردها وجود دارد (مانند تصویربرداری دیجیتال و ارتباطات در پزشکی  پرتو درمانی (DICOM-RT) و یکپارچه سازی اقدامات بهداشت و درمان (IHE). با استفاده از این استانداردها ما به راحتی می توانیم داده های بیماران را به  اشتراک بگذاریم و این قابلیت همکاری منجر به  بهبود ایمنی پزشکی و اثربخشی حرفه ای خواهد شد.
 

 محدوده ی سیستم اطلاعات آنکولوژی

برای درمان، بیمارستان ها نیازمند یک سیستم هستند که برنامه های درمانی بیمار، طراحی درمان، انتقال درمان، خلاصه درمان و نتایج را مدیریت کند، یک سیستم اطلاعات سرطان (OIS) را می توان برای مدیریت این داده ها مورد استفاده قرار داد.  بخش پرتو درمانی نیازمند به برقراری ارتباط با سیستم های دیگر مانند سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) و آرشیو عکس و سیستم های ارتباطی (PACS) است. OIS یک ابزار است که می تواند برای مدیریت اطلاعات بیمار، اطلاعات مربوط به درمان و انتقال اطلاعات درمان در رادیوتراپی مورد استفاده قرار گیرد. توسعه OIS برای ایمنی و بهره وری از درمان اجتناب ناپذیر است. سیستم اطلاعات آنکولوژی (OIS) شامل تبادل اطلاعات بین بخش پرتو درمانی و اقدامات مراقبت های بهداشتی است. OIS  شامل سیستم های برای ورود سفارش، مدیریت درمان، انتقال درمان، تأیید، و نتایج درمان و هم چنین آرشیو اطلاعات می باشد. بنابراین، کل چارچوب روند پرتودرمانی را مدیریت می کند . ابتدا، سفارش اولیه رادیوتراپی به وسیله سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) صادر می شود سپس این سفارش به سیستم مدیریت درمان (TMS) منتقل می شود. سفارش با سی تی سیمولشن انجام شده است و در TMS پردازش می شود. )منظور این است که ابتدا از بیمار یک سی تی سیمولشن می گیرند و سپس اطلاعات تصاویر آن که بر روی یک سی دی است وارد سیستم مدیریت درمان می شود و اطلاعات پردازش می شود سپس اطلاعات پردازش شده وارد تی پی اس می شود و پزشک آنکولوژیست همراه با فیزیسیت بخش با توجه به محل و پیشروی تومور برای بیمار طراحی درمان انجام می دهند این طراحی درمان باید توسط پزشک تایید شود پس از تایید پزشک بیمار طبق آن طراحی، درمان می شود(. سپس، طرح درمان با استفاده از سیستم طراحی درمان (TPS) انجام شده و توسط آنکولوژیست تایید می شود. درمان با توجه به هدف انجام شده و توسط آنکولوژیست تأیید شده است. در نهایت، زمانی که درمان کامل شد، آنکولوژیست یک خلاصه ی از درمان ایجاد می کند.  OIS می تواند تمام اطلاعات مربوط به پرتودرمانی و وضعیت درمان را مدیریت کند. 
 

قابلیت همکاری

 
سیستم های اطلاعات به طور مستقل عمل نمی کنند. همه سیستم ها باید به هم وصل شوند و با بیشترین همکاری کار کنند. هنگام اتصال به سیستم های دیگر، بسیاری از بخش های سیستم (به عنوان مثال، TPS، سیستم انتقال درمان و سیستم های مدیریت درمان) نیاز به پروتکل های اختصاصی و روش های اتصال دارند. این ساختارهای اختصاصی در انتخاب محدود هستند و سبب هزینه های بالا و تلاش زیاد برای ارتقاء سیستم و / یا جایگزینی شده اند. شکل 13.1 قابلیت همکاری OIS را نشان می دهد. اطلاعات دموگرافیک بیماران، باید با استفاده از استاندارد سطح 7 بهداشت (HL7)، بین HIS و TMS رد و بدل شود [4]. لیست کار و برنامه سفارشات رادیوتراپی باید در واحد لیست کار و فرمت روش گام به گام (UPS) تصویربرداری دیجیتال و ارتباطات پزشکی (DICOM) منتقل شود [5].  روند محاسبه دوز رادیوتراپی در مدارک UPS توضیح داده شده است. اطلاعات طراحی درمان در دایکام رادیوتراپی (DICOMRT) ذخیره شده و توسط پروتکل های انتقال دایکام، منتقل می شوند. قابلیت همکاری هم چنین ایمنی پزشکی و اثربخشی را حفظ می-کند. بخش ذرات درمانی از سیستم های اطلاعاتی بسیار استفاده می کنند. برای اهداف ایمنی پزشکی، اطلاعات درمان و اطلاعات دموگرافیک بیمار باید از طریق این سیستم ها به اشتراک گذاشته شود.
 
 

سوابق الکترونیکی پزشکی، سوابق الکترونیکی سلامت و سوابق شخصی بهداشت 

 
OIS باید با دیگر HIS ها (مانند سوابق الکترونیکی پزشکی(EMR)  ,6] 7[، سوابق الکترونیکی بهداشتی(EHR) [8, 9]، پرونده شخصی سلامت ( [10, 11] (PHR) متصل شود و با داده های اطلاعات اولیه بیمار، اطلاعات مربوط به درمان، عملکرد پزشکی و نتایج درمانی، ارتباط برقرارکند. همه HIS ها باید اطلاعات پرتودرمانی را به اشتراک بگذارند. این اطلاعات باید به طور شفاف، توسط هر دستگاه منتقل شود. ما باید روش و قابلیت های این همکاری را در نظر داشته باشیم. عملا به عنوان استاندارد، فرمت HL7 باید برای انتقال داده های الکترونیکی بین EMR، EHR،  PHR و OIS ، استفاده شود.
 

  پایگاه کلینیکی

 
در فرایند ذره درمانی در یک آزمایش بالینی، تجزیه و تحلیل داده ها بسیار مهم است. OIS شامل توابع خلاصه شده و آنالیز نتایج است. داده های درمان در EMR، TPS، و TMS پردازش خواهند شد و در پایگاه اطلاعات کلینیک ذخیره می شوند و با محاسبه منحنی بقا آنالیز می شوند. HIS و TMS به پایگاه داده-های کلینیکی وصل هستند به طوری که که توسط پروتکل های درمان و محاسبه نسبت بقا به تولید لیست بیمار مشخص شده، می پردازد. شکل 13.2 روابط بین TMS، HIS و پایگاه داده های بالینی را نشان می دهد.

 خلاصه درمان و ثبت رادیوتراپی 

هنگامی که پرتو درمانی به اتمام رسید، آنکولوژیست ارزیابی نتایج درمان و پیگیری بیماران را بررسی می کند. بنابراین، OIS برای تسهیل ارزیابی جامع درمان نیازمند به ذخیره داده های بالینی، طراحی های درمان، دوز تحویل و عوارض جانبی تابش است. این داده های درمان باید به دقت نگهداری شده و در یک سیستم پایگاه داده های بالینی خلاصه شوند. ارزیابی و بهبود کیفیت پرتودرمانی نیازمند به اطلاعات کامل در مورد مرحله سرطان و نتایج درمان دارد. ثبت بیمارستان نیز ابزاری کلیدی است. برای تعیین کامل بودن داده ها در ثبت، یک پایگاه داده های سرطانی در سراسر کشور انتظار می رود [12، 13]. ثبت ملی ردیشن آنکولوژی (ERROR) [14] برنامه آزمایشی به عنوان مبنایی برای ایجاد یک ثبت الکترونیکی در سراسر کشور ایالات متحده آمریکا ارائه داده است. این امر از طریق زیرساخت فناوری اطلاعات پشتیبانی شده که بهره وری را از طریق جمع آوری خودکار و انتقال اطلاعات به حداکثر رسانده است. NROR توسط موسسه آنکولوژی و انجمن رادیوتراپی آمریکا (ASTRO)  پشتیبانی می شود. این جمع آوری به صورت اتوماتیک و انتقال اکترونیکی اطلاعات یک موضوع کلیدی به منظور کاهش حجم کار پزشک و حداکثر رساندن بهره وری است. در ژاپن، انجمن ژاپنی درمان رادیولوژی و آنکولوژی (JASTRO) [15] برای توسعه یک پایگاه داده آنکولوژی ردییشن، برنامه ریزی شده است. این ثبت با انتخاب دقیق از آیتم ها، توسعه یافته است. اقلام و آیتم های ثبت شده در پایگاه داده باید استاندارد شوند و به دلیل محافظت از حریم خصوصی بیمار به صورت ناشناس در آیند. علاوه بر این، در هنگام تعیین روش اتصال داده های بیمار بین تبت و اعداد هویت بیمارستان، باید امنیت در نظر گرفته شود.
 

  استاندارد 

در یک سیستم انکولوژی ردییشن، دستگاه های متعدد و زیر سیستم ها به یکدیگر متصل هستند. علاوه بر این، توسعه سیستم های اطلاعات برای توسعه سریع و سهولت ادغام، نیازمند به استانداردسازی می باشد. استانداردسازی هم چنین سبب تسهیل آماده سازی و کاهش زمان آزمون می شود. چند فواید در استاندارد وجود دارد شامل:
  1. ایجاد آسان از اسناد RFP
  2. کوتاه شدن زمان آماده سازی برای یکپارچه سازی و ادغام سیستم ها
  3. جایگزینی ساده توسط سیستم های استاندارد
  4. افزایش اتصال بین HIS، PACS، و سیستم های بخش
 

 DICOM-RT

 
DICOM ، به طور گسترده در زمینه تصویربرداری پزشکی استفاده شده و برای استفاده تخصصی به صورت های مختلف گسترش یافته است. DICOM-RT برای استفاده با پرتو درمانی ایجاد شده است.هدف DICOM-RT از پرتو درمانی شامل تصاویر RT (بازسازی دیجیتالی رادیوگرافی ، تصاویر پورتال، و تصاویر شبیه سازی)، دوز RT (ماتریس دوز، نقاط دوز، دوز ISO، و نمودار هیستوگرام دوز حجمی)، مجموعه ساختار  RT (VOIها، نقاط دوز مرجع، و مشاهدات / خصوصیات)، طراحی درمان RT (طراحی درمان خارجی و براکی تراپی، جداول تحمل دوز، فرکشن، طراحی، و ستاپ بیمار)، سوابق درمان RT (جلسه پرتو و براکی تراپی / اطلاعات خلاصه ثبت شده)، و خلاصه سوابق درمان است.  
DICOM-RT در اصل برای پرتو درمانی فوتون طراحی شده است اما برای ذرات درمانی توسط پرتو درمانی توسعه یافته با یون درمانی نیز در حال فراگیری است.
 

یکپارچه سازی اقدامات بهداشت و درمان.

 
یکپارچه سازی اقدامات بهداشت و درمان (IHE)، یک پروژه است که برای بهبود همکاری در بین سیستم اطلاعات پزشکی مانند HIS، PACS، TPS، و TMS شروع شده است. IHE یک استاندارد ساده نیست، بلکه یک راهنما  است که کاربردهای استانداردها (DICOM و HL7) را مشخص می کند. معاملات شکل 13.3 نشان دهنده روابط  بین HL7، DICOM، و تعریف IHE است.
 

روند طراحی درمان رادیوتراپی

 
دامنه پرتودرمانی IHE یک روند طراحی درمان پرتو درمانی به نام اهداف عمومی پرتو درمانی (BRTO) را تعریف می کند. BRTO شامل تصاویر DICOM و داده های طراحی درمان مربوط به CT بیمار از طریق صفحه نمایش دوز برای پرتودرمانی خارجی کانفورمال سه بعدی می باشد.
 

ادغام برنامه پرتو درمانی

این پروفایل ادغام شامل تبادل برنامه، سفارش (منظور همان سی تی بیمار است که وارد سیستم می شود)، و نتایج اطلاعات بین  HISوTMS  است.

نتایج

یک سیستم اطلاعات برای پرتودرمانی یون کربن اجتناب ناپذیر است. این OIS باید شامل همه سیستم های مربوط به ارائه و مدیریت درمان یون کربن مانند سیستم برای ورود سفارش، مدیریت درمان، طراحی درمان، تحویل درمان، تأیید درمان، خلاصه درمان، و آرشیو داده ها، باشد. علاوه بر این، داده های آماری بیمار، طراحی درمان، اجرا درمان، و نتایج باید میان این سیستم ها به اشتراک گذاشته شود. استاندارد از فرمت داده ها و پروتکل های انتقال برای به اشتراک گذاری داده های مفید نیز ضروری است.
 
دانلود این مقاله
  برچسب ها :    

مقالات مرتبط با این مقالهمحدودیت در دسترسی

برای مشاهده کامل این قسمت وارد سایت شوید

ورود عضویت

  شبکه های اجتماعی

در شبکه اجتماعی اینستاگرام هر روز تخفیف داریم. آکادمی پرتویار در اینستاگرام دنبال کنید تا در جریان این تخفیف ها قرار بگیرید

گروه تلگرامی مونت کارلو با بیش از 400 عضو مخصوص پاسخ به سوالات شما عزیزان است

از طریق واتس آپ با ما در تماس باشید

میخوای کد نویسی را حرفه ای یاد بگیری ؟ کلیک کن!

  جستجو

تلفن تماس

برای مشاوره- درخواست کارگاه و ... با شماره 09372846654 تماس بگیرید

  پنل کاربری

ورود عضویت

سیستم مدیریت درمان پرتویار

یک سیستم قوی و جامع برای مدیریت فرآیند های درمان در

  • مدیریت بیماران
  • مدیریت کاربران و پرسنل
  • سیستم گزارش گیری
  • ایجاد صورتحساب بیماران
بیشتر بخوانید

  دسته بندی


سیستم مدیریت پروژه پرتویار

یک سیستم قوی برای مدیریت کارها و برنامه های شخصی و سازمانی

دارای قابلیت تعریف پروژه، کار، مدیریت اشخاص، مدیریت درآمد ها

بیشتر بخوانید