مقالات آموزشی

دانلود مجموعه کتاب های رشته فیزیک پزشکی

مجموعه کتاب های رشته فیزیک پزشکی شامل 154 کتاب رشته فیزیک پزشکی است که برای دانلود قرار داده شده است. این مجموعه تمامی کتابهای رشته فیزیک پزشکی را شامل می شود. لیست کامل کتاب ها

آموزش گام به گام رادیوتراپی

در این مطلب از وب سایت پرتویار به آموزش رادیوتراپی می پردازیمدر این مطلب از وب سایت پرتویار به آموزش رادیوتراپی می پردازیم

میز در رادیوتراپی چیست؟

میز در رادیوتراپی چیست؟ به منظور کاهش دز تشعشع در ناحیه ی نزدیک در ورودی، یک گذرگاه محدود برای ورود به اتاق در طراحی در نظر گرفته می شود. ایده آل این است که این

محاسبه سطح مقطع واکنش در یک ترکیب

سطح مقطع در واقع به صورت احتمال وقوع یک واکنش در واحد سطح در نظر گرفته می‌شود. گاه برای یک ذره چندین نوع سطح مقطع تعریف می‌شود. مثلا در مسائل هسته‌ای برای ذره نوترون احتمال