دسته بندی: فریم ورک گیت  
بازدید: 332

راهنمای شبیه سازی رادیوتراپی پرتومدادی با GATE فهرست مطالب 1) پرتو مدادی چیست؟ 2) نحوه تنظیم جهت تابش 3) نحوه تنظیم موقعیت تابش 4) تنظیم واریانس انرژی 5) تنظیم واریانس مکانی 6) تنظیم واریانس زاویهبازدید: 485

دستگاه مختصات راستگرد در سیستم های محاسبات مونت  کارلو مورد استفاده قرار می گیرد. درک درست این دستگاه به تصور درست در مدلسازی های سه بعدی کمک می کند.در این مقاله مهمترین نکاتی که هنگامدسته بندی: فریم ورک گیت  
بازدید: 330

فانتوم های دیجیتالی یک نسخه الکترونیکی از بیمار هستند که امکان انجام مطالعات تصویربرداری و درمانی را با امکان رعایت اصول اخلاقی در شرایط مختلف می دهند.  هر فانتومی که بتواند جزییات بیشتری از بدندسته بندی: کد مونت کارلو mcnp  
بازدید: 531

چشمه های وابسته به چشمه هایی کفته می شود که مقدار یک پارامتر به پارامتر دیگر وابسته است برای مثال انرژی چشه برای ذره های مختلف متفاوت است.به عنوان مثال اگر چشمه ای دو ذرهدسته بندی: راهنما  
بازدید: 376

قوانین پرتویار قوانین پرتویار به شرح زیر می باشد: در آنچه در ادامه خواهد منظور از سایت پرتویار می باشد هر شخص فقط و فقط مجاز به استفاده از یک نام کاربری می باشد. هردسته بندی: راهنما  
بازدید: 564

وب سایت مهندس شامحمدی در سال 1390 با هدف ارائه آموزش ها در مورد محاسبات مونت کارلو و آموزش های کد های مونت کارلو تاسیس شد. در حال حاضر در این وب سایت آموزش کددسته بندی: برنامه نویسی فرترن  
بازدید: 466

 آموزش برنامه نویسی فرترن با ویژوال کد با  برنامه نویسی فرترن با نرم افزار ویژوال کد در ویندوز نیازمند تنظیماتی است که در اینجا در باره هر کدام توضیح داده می شود.    فهرست مطالبدسته بندی: محاسبات عددی  
بازدید: 455

OpenMC یک کد انتقال نوترون و فوتون مونت کارلو توسط جامعه توسعه یافته است. این می تواند محاسبات منبع ثابت، k-value و ضرب زیر بحرانی را بر روی مدل هایی که با استفاده از هندسهدسته بندی: کد مونت کارلو mcnp  
بازدید: 535

gridconv  خروجی مش و رادیوگرافی را به ورودی برای برنامه های گرافیکی خارجی تبدیل می کند. فایل mdata که از خروجی نرم افزار MCNP تولید می شود به صورت یک فایل به صورت ASCII است.دسته بندی: نرم افزارها  
بازدید: 516

در مطالعات عملمی به وفور نیاز می شود که داده های یک مطالعه را با کارهای سایت مطالعات مقایسه شود. در این موارد داده های مطالعات قبلی در شکل های نمودار در مقالات منتشر شدهرویدادهای امروز

دسته بندی