دسته بندی: فریم ورک گیت  
بازدید: 1234

استفاده از کد GATE روشی مناسب برای انجام دزیمتری داخلی در رادیونوکلئیدتراپی می باشد که در این پکیج سعی شده تا به تفصیل تمام موارد مربوط به دزیمتری داخلی با استفاده از فریم ورک مونتدسته بندی: فریم ورک گیت  
بازدید: 1446

تصویری از vGATE 8.2 ، ماشین مجازی مجهز به کلیه نرم افزارهای لازم برای اجرای شبیه سازی های GATE ، در لینک زیر قابل دریافت است: گیت مجازی 8.2  نرم افزار های زیر روی ماشیندسته بندی: فریم ورک گیت  
بازدید: 1722

مجموعه ویدئویی آموزش فریم ورک گیت در 10 جلسه 1 ساعته خدمت شما عزیزان ارائه می شود. در این مجموعه ویدئویی آموزش فریم ورک مونت کارلو gate موارد زیر مورد آموزش قرار میگیرد. Table of Contentsدسته بندی: فریم ورک گیت  
بازدید: 1505

کتاب فارسی آموزش گیت منتشر شد. فهرست مطالب کتاب عبارتند از  فصل اول: مقدمه                        ) نویسندگان                دسته بندی: فریم ورک گیت  
بازدید: 231

فانتوم های دیجیتالی یک نسخه الکترونیکی از بیمار هستند که امکان انجام مطالعات تصویربرداری و درمانی را با امکان رعایت اصول اخلاقی در شرایط مختلف می دهند.  هر فانتومی که بتواند جزییات بیشتری از بدنبازدید: 349

دستگاه مختصات راستگرد در سیستم های محاسبات مونت  کارلو مورد استفاده قرار می گیرد. درک درست این دستگاه به تصور درست در مدلسازی های سه بعدی کمک می کند.در این مقاله مهمترین نکاتی که هنگامدسته بندی: فریم ورک گیت  
بازدید: 244

راهنمای شبیه سازی رادیوتراپی پرتومدادی با GATE فهرست مطالب 1) پرتو مدادی چیست؟ 2) نحوه تنظیم جهت تابش 3) نحوه تنظیم موقعیت تابش 4) تنظیم واریانس انرژی 5) تنظیم واریانس مکانی 6) تنظیم واریانس زاویهدسته بندی: فریم ورک گیت  
بازدید: 1211

این سورس شامل شبیه سازی یک فانتوم در دستگاه PET با استفاده از کد مونت کارلو GATE است.دسته بندی: فریم ورک گیت  
بازدید: 2202

مجموعه سورسهای نوشته شده در GATE را می توان از این پست دانلود کرد. این مثال ها شامل موارد زیر است 1) مثال های تصویر برداری 2) مثال های دزیمتری  دسته بندی: فریم ورک گیت  
بازدید: 1200

محاسبه دوز براساس منطقه در GATE یکی از مواردی است که در محاسبات مونت کارلو در پزشکی از اهمیت زیادی برخورد دار است. در این سورس نوشته شده در فریم ورک مونت کارلو GATE مقداررویدادهای امروز

دسته بندی