وبلاگ

دانلود کتاب فارسی آموزش ORIGEN

این کد برای تعیین مقدار الکتیریسته سوخت مصرف شده و مقدار اکتیو شدن مواد تحت تابش و محاسبه طیف گاما و نوترون و مقدار گرمای تولید شده کاربرد دارد. در فایل ورودی اندازه توان راکتور,

دانلود فیلم آموزش Origen-مقدماتی

مجموعه ویدئویی آموزش Origen-مقدماتی

دانلود کد هسته ای اوریجن- Origen

این کد برای تعیین مقدار الکتیریسته سوخت مصرف شده و مقدار اکتیو شدن مواد تحت تابش و محاسبه طیف گاما و نوترون و مقدار گرمای تولید شده کاربرد دارد. در فایل ورودی اندازه توان راکتور،

آموزش نحوه کوپل کردن دوکد MCNP و Origen

کوپل کردن دوکد MCNP  و Origen: ابتدا یک برنامه را بر اساس نوع مسئله ای که هست یه برنامه ای را در کد Origen مینویسید و این را ران میکنید بعد از این که ران