دسته بندی: xMedCon  
بازدید: 358

xmedcon یک نرم افزار تبدیل تصاویر پزشکی است که قابلیت تبدیل تصاویر مختلف پزشکی را داردو به کمک این نرم افزار میتوانید فرمت های مختلف تصویری را به یکدیگر تبدیل کرد. این نرم افزار بهرویدادهای امروز

دسته بندی