دسته بندی: گیت Git  
بازدید: 1062

پلتفرم ویندوز فارغ از نسخه ای که دارد دارای امکانات ناچیزی است و نیاز است با نصب نرم افزار های مختلف به این قابلیت ها افزوده شود. git  کاربردی مشابه دارد. با نصب git دستوراتدسته بندی: گیت Git  
بازدید: 2617

مقدمه یکی از مشکلاتی که کاربران با آن برخورد خواهند کرد، فایل های متنی بزرگ است. این مشکل می تواند در مورد خروجی یک برنامه MCNP یا خروجی Geant4 و ... باشد. در این آموزشدسته بندی: گیت Git   سیستم عامل  
بازدید: 1008

Git یک سیستم کنترل نسخه توزیع شده رایگان و منبع باز است که برای مدیریت همه چیز از پروژه های کوچک تا بسیار بزرگ با سرعت و کارایی طراحی شده است. Git آسان برای یادگیریرویدادهای امروز

دسته بندی