دسته بندی: MRI   تصویربرداری تشخصی  
بازدید: 3179

  Table of Contents  خلاصه مشخصات پیشگفتار ویرایش اول  پیشگفتار ویرایش دوم پیشگفتار ویرایش سوم پیشگفتار مترجم فصل های کتاب  خلاصه مشخصات مبانی نیروگاههای هسته ای ویرایش سوم نوشته دیجی بنت جی. آر. تامسون ترجمهدسته بندی: تصویربرداری تشخصی  
بازدید: 1337

چکیده یک سیستمی باید بتواند برنامه درمان بیمار، طراحی درمان، انتقال درمان، خلاصه درمان و نتایج اجتناب ناپذیر آن را مدیریت کند. یک سیستم اطلاعات آنکولوژی(OIS)  می تواند برای مدیریت این داده ها مورد استفادهرویدادهای امروز

دسته بندی