بازدید: 653

 در این آموزش نحوه ران یک مثال به کمک کد ترموهیدرولیک کبری آموزش داده می شود. برای استفاده از این درس لازم است که نرم افزار  کد ترموهیدرولیک کبری را دانلود کرده باشید. در اینجابازدید: 2706

 در ادامه رسالت وب سایت پرتویار، اولین وب سایت تخصصی آموزش کد های هسته ای در راستای آموزش کد های هسته ای در این پست به معرفی یکی دیگر از کد های هسته ای میرویدادهای امروز

دسته بندی