آموزش کد کبری cobra - درس اول- ران برنامه نوشتن ورودی + فیلم

  • صفحه اول
  • آموزش کد کبری cobra - درس اول- ران برنامه نوشتن ورودی + فیلم
image

آموزش کد کبری cobra - درس اول- ران برنامه نوشتن ورودی + فیلم

 در این آموزش نحوه ران یک مثال به کمک کد ترموهیدرولیک کبری آموزش داده می شود. برای استفاده از این درس لازم است که نرم افزار  کد ترموهیدرولیک کبری را دانلود کرده باشید.

در اینجا به نحوه نوشتن برنامه در کبری نمی پردازیم و فقط نحوه ران برنامه را نشان می دهیم. 

1) ران برنامهcobra-en

در این روش باید نام فایل وردی INPFILE باشد. دقت کنید که هیچ گونه پسوندی روی فایل وجود نداشته باشد. سپس برای ران کافی است که روی برنامه cobra.exe دوبار کلیک کنید

 

2) واحد ها در cobra-en

ورودی و خروجی های کبری به شکل دو واحد ممکن است:  سیستم مهندسی آمریکا (Al ) و سیستم بین المللی (SI).

در سیستم مهندسی آمریکا ساعت (ساعت) برای زمان ، فوت (فوت) برای طول ، پوند (پوند ) برای جرم ، درجه فارنهایت (F) برای دما ، نیروی پوند (lbf) برای نیرو ، lbf / اینچ (psi) برای فشار و واحد حرارتی انگلیس (Btu) برای انرژی استفاده می شود.

در سیستم SI، ثانیه برای زمان ، متر (متر) برای طول ، کیلوگرم (کیلوگرم) برای جرم و درجه کلوین (K) برای درجه حرارت است.

گاهی اوقات از چند واحد اساسی ، به عنوان مثال MPa برای فشار در SI ، استفاده می شود اما واحدهای درگیر همیشه با دقت در مشخصات ورودی و در لیست های خروجی نشان داده می شوند.

 

3) ساختار  کلی برنامه cobra-en

 قواعد کلی برنامه cobra-en در زیر توضیح داده می شود.

1) برنامه های ورودی باید با ساختار فرمت بندی شده فرترن 77 نوشته شوند.

2) از علامت $ برای نوشتن توضیح استفاده می شود.

3) کارت ها باید از ستون 1 تا 72 نوشته شوند.

 

 

 

 

 

قیمت: 135,000 135,000 تومان اضافه به سبد