دسته بندی: راهنمای کاربر  
بازدید: 874

مشاوره و پشتیبانی در زمینه برنامه نویسی مونت کارلو  Table of Contents مشاوره چیست؟ چطور وقت مشاوره بگیریم در چه مواردی میتوانیم مشاوره استفاده کنیم؟ مشاوره چیست؟ چطور وقت مشاوره بگیریم؟ در چه مواردی میتوانیمدسته بندی: راهنمای کاربر  
بازدید: 1037

سفارش  پروژه های محاسبات مونت کارلو و برنامه نویسی از طریق آکادمی پرتویار، نیازمند داشتن اطلاعات لازم در خصوص روند ثبت و پیگیری پروژه است. در این مقاله راهنمای کامل ثبت سفارش و پیگیری پروژهدسته بندی:
بازدید: 1344

مقایسه پالس خروجی آشکارسازهای حالت جامد، ژرمانیوم و ایندیوم- گالیوم- آرسناید با یکدیگر با استفاده از کد MCNP(مونت کارلو) چکیده: آشکار سازهای نیمه هادی(نیمه رسانا) قطعاتی حالت- جامدی هستند که تقریباً مانند اتاقک های یونشدسته بندی:
بازدید: 1193

هدف اصلی تحقیق، بررسی و محاسبه‌ی آنالیز پارامترهای نوترونی هدف تلاشی و اثر پارامترهای چشمه‌های واداشته با شتاب‌دهنده بر روی این پارامترها می‌باشد که نتایج حاصل از آن را می‌توان در طراحی دقیق تر راکتورهایدسته بندی:
بازدید: 1628

در سال 1965 Shlea و Stoddard اولین کسانی بودند که ارزش کالیفورنیوم-252 برای درمان بیماران سرطانی به عنوان یک چشمه نوترون در براکی تراپی را تشریح کردند (1). ایالات متحده و انگلیس در اواخر دههدسته بندی:
بازدید: 1176

عنوان: كاربرد روش مونت كارلو در حل  معادلات ديفرانسيل  در این پروزه به شرح روش های مونت کارلو در حل  معادلات ديفرانسيل  پرداخته میشود. سرتیتر موضوع ها:  متد مونت‌کارلو چیست؟  یک مثال ساده: پرتاب تاس  نتایج چقدردسته بندی:
بازدید: 1204

 MCNP(Monte Carlo N-Particle) یک کد شبیه سازی تابش های هسته ای  می باشد که براساس روش مونت کارلو کار می کند. در این کد با توجه به مساله مورد نظر تعدادی ذره را ردیابی میدسته بندی:
بازدید: 1092

مطالعه باریکه پروتونی با انرژی های مختلف در درمان سرطان با استفاده از MCNPدسته بندی:
بازدید: 1497

الف-۱) مقدمه در سال 1965 Shlea و Stoddard اولین کسانی بودند که ارزش کالیفورنیوم-252 برای درمان بیماران سرطانی به عنوان یک چشمه نوترون در براکی تراپی را تشریح کردند (1). ایالات متحده و انگلیس دردسته بندی: برنامه نویسی متلب  
بازدید: 1011

دانلود برنامه متلب حل دستگاه معادلات روش گاوس سایدل روش دولیت روش LUرویدادهای امروز

دسته بندی