دسته بندی: ITK-SNAPP   پردازش تصویر  
بازدید: 1089

در این ویدئو آموزشی نحوه سگمنت کردن تصاویر دایکام با استفاده از نرم افزار ITK توضیح داده می شوددسته بندی: ITK-SNAPP   پردازش تصویر  
بازدید: 1614

ITK یک نرم افزار منبع باز و متقاطع ( قابل استفاده در همه سیستم عامل ها) است که برای سگمنت تصاویر و ثبت تصویر مورد استفاده قرار میگیرد. تقسیم بندی فرآیند شناسایی و طبقه بندیدسته بندی: ITK-SNAPP  
بازدید: 365

نحوه مشاهده اطلاعات حجم سگمنت شده در ITK  در این مطلب توضیح داده شده است. ابتدا تصویر را مطابق با چیزی که مورد نظر هست قسمت بندی کنید و سپس برای مشاهده حجم ناحیه هایرویدادهای امروز

دسته بندی