دسته بندی: نرم افزار dosexyznrc  
بازدید: 8300

مقدمه رایانش موازی یا محاسبات موازی به اجرای هم‌زمان یک برنامه (که به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم شده‌است) بر روی چند پردازنده به منظور دستیابی به سرعت بیشتر اطلاق می‌شود. ایدهٔ اصلی این است که فرایندرویدادهای امروز

دسته بندی